Ostatnia aktualizacja: 04.2021

Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania z tej witryny i aplikacji Filtr połączeń (Android i iOS)

Dane osobowe

Aplikacja Filtr połączeń nie żąda od użytkownika żadnych danych osobowych, nie otrzymuje ich za pomocą środków technicznych i nie przechowuje ich. Ponadto aplikacja nie odbiera, nie używa ani nie przechowuje żadnych identyfikatorów telefonu, takich jak używane numery kart SIM, adresy IMEI i MAC ani żadnych innych. Te dane nie są wymagane do działania aplikacji.

Uprawnienia systemu Android

Filtr połączeń jest zaprojektowany tak, aby żądać i używać minimalnego zestawu uprawnień. Aby aplikacja mogła w pełni działać, wymagane jest tylko 1 obowiązkowe uprawnienie i 1 zalecane uprawnienie.

Aby działać na Androidzie w wersji 7, 8 i 9 , wymagane jest uprawnienie Domyślna aplikacja do połączeń telefonicznych. Umożliwia Filtrowi połączeń uzyskanie numeru połączenia przychodzącego i sprawdzenie go w bazie numerów niepożądanych, na czarno-białych listach. Filtr połączeń nie zastąpi standardowej aplikacji do obsługi połączeń, nie nastąpią żadne zmiany w interfejsie. Bez tego uprawnienia aplikacja Filtr połączeń oraz inne aplikacje o podobnej funkcjonalności nie mogą działać.

Aby działać na Androidzie 10 lub nowszym , potrzebujesz uprawnienia Domyślna aplikacja do blokowania spamu.

Uprawnienie Odczyt kontaktów nie jest wymagane , aby aplikacja działała. Jeśli jednak użytkownik włączy w ustawieniach opcję Ignoruj kontakty, zostanie poproszony o to uprawnienie. W takim przypadku Filtr połączeń zaadresuje kontakty tylko w przypadku połączenia przychodzącego i sprawdzi obecność numeru telefonu połączenia przychodzącego w kontaktach. W aplikacji nie ma innych akcji z kontaktami. Zalecamy włączenie tej opcji, dzięki czemu Filtr połączeń będzie działać skuteczniej.

Pobierz z Google Play